Công trình công cộng - Viglacera

Dự án

Công trình thương mại - Viglacera

Công trình thương mại

Công trình thương mại

Công trình công cộng - Viglacera

Công trình công cộng

Công trình công cộng

Chung cư - Nhà ở - Viglacera

Chung cư - Nhà ở

Chung cư - Nhà ở

KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG MAI - Viglacera

Tên dự án: KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG MAI

Vị trí: Quảng Ninh

Sản phẩm gạch: Đang cập nhật...

Diện tích: 160ha

KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN IV - Viglacera

Tên dự án: KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN IV

Vị trí: Hà Nam

Sản phẩm gạch: Đang cập nhật...

Diện tích: 600ha

Khu công nghiệp Yên Phong - Viglacera

Tên dự án: Khu công nghiệp Yên Phong

Vị trí: Xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản phẩm gạch: Đang cập nhật...

Diện tích: 658ha

Khu công nghiệp Tiên Sơn - Viglacera

Tên dự án: Khu công nghiệp Tiên Sơn

Vị trí: Tiên Du - Bắc Ninh

Sản phẩm gạch: Đang cập nhật...

Diện tích: 449ha

Lên đầu trang >>
19000136