1900561582 Tự Thiết Kế

Truyền thông

CÔNG TY CP KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA TỔ CHỨC LỄ KÝ KẾT GIAO KHOÁN DOANH THU 2024

Công ty CP kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera là đơn vị đầu tiên của TCT Viglacera – CTCP đã hoàn thành lập và giao kế hoạch kinh doanh 2024

Đến dự và chỉ đạo lễ ký kết giao kế hoạch 2024 của Công ty CP kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera có Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera- CTCP cùng các ông/bà và trong Ban Kế hoạch, Ban Kiểm soát TCT và các ông/bà là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty CP kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera.

img-2129jpg.jpg

Để hoàn thành mục tiêu năm 2024, Ban điều hành công ty CP kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera đã phân cấp và trao quyền sâu rộng để các cấp điều hành bên dưới từ Phó Tổng Giám đốc đến Giám đốc các vùng miền, các kênh Bán hàng có thể chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành mục tiêu kinh doanh 2024.

img-2165jpg.jpg

 

img-2177jpg.jpg

Ông Mai Xuân Đức - Tổng Giám Đốc đã trực tiếp ký kết giao khoán doanh thu năm 2024 cho 2 Phó Tổng Giám Đốc. 

 

img-2180jpg.jpg

Ông Mai Xuân Đức kết giao khoán doanh thu năm 2024 với Giám đốc kinh doanh miền Bắc

 

img-2185jpg.jpg

 

img-2189jpg.jpg

 

img-2195jpg.jpg

 

img-2202jpg.jpg

Ông Lê Đức Tài - Phó Tổng Giám Đốc ký kết giao khoán với các Giám đốc khu vực miền Trung & miền Nam

 

img-2208jpg.jpg

 

img-2215jpg.jpg

Ông Nguyễn Hồng Chiến – Phó Tổng Giám Đốc ký kết giao khoán với bộ phận Dự án & Bê Tông Khí

 

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, chỉ tiêu doanh thu 2024 của Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglaceralà một cam kết nhiều thách thức. Với mục tiêu doanh thu đạt mốc 4.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2023 (3.612 tỷ), chỉ tiêu này không chỉ thách thức bộ máy Ban lãnh đạo mà còn đặt nền móng cho sự đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng sự mong đợi ngày càng tăng của khách hàng.

Tại buổi ký kết, các Phó Tổng Giám đốc và các Giám đốc miền cũng đã cam kết, quyết tâm đồng lòng cũng Công ty đạt được kế hoạch kinh doanh như Tổng Giám đốc giao phó. 

img-2216jpg.jpg

 

Lễ ký kết giao khoán doanh thu năm 2024 đã cho thấy quyết tâm của Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera trong việc đầu tư, phát triển thị trường. Năm 2024 tới đây, Gạch ốp lát Viglacera đưa ra kế hoạch tăng trưởng ổn định cho các sản phẩm, đầu tư tái định vị dòng sản phẩm cốt lõi và kết hợp với việc phát triển nguồn lực mạnh mẽ vào thị trường phía Nam, hứa hẹn sẽ đem đến doanh thu tăng trưởng ấn tượng trong năm 2024 sắp tới.