1900561582 Tự Thiết Kế

Truyền thông

CÔNG TY CP KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Sáng ngày 04/04/2023, tại Văn phòng Công ty CP kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với sự có mặt của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera cùng các cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến.

dai-hoi-co-dong-2023-1.jpg

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – ông Mai Xuân Đức phát biểu trong Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Đức Tài – Phó TGĐ Công ty cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Sau trận cuồng phong của đại dịch Covid-19, ngành xây dựng trong nước lại đối mặt với những khó khăn do cơn bão giá vật liệu trong năm 2022. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, căng thẳng chính trị giữa Nga-Ukraina làm lạm phát bùng nổ tại nhiều nền kinh tế lớn trên Thế giới đã làm suy giảm sức mua tại hầu hết các thị trường nhập khẩu Gạch ốp lát của Công ty. Thị trường bất động sản trong nước “đóng băng” đã gây nên những khó khăn cho thị trường Vật liệu xây dựng nói chung, Gạch ốp lát nói riêng.

Tuy nhiên, dưới sự định hướng đúng đắn của lãnh đạo Tổng công ty Viglacera-CTCP, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự điều hành linh hoạt của Ban điều hành Công ty cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV Công ty, năm 2022 doanh thu Gạch ốp lát của Công ty đã đạt 101% kế hoạch, tăng 38% so với thực hiện 2021. Lợi nhuận trước thuế vượt mức 167% kế hoạch , tăng 71% so với thực hiện năm 2021.  

Cùng với sự đầu tư sâu vào công tác R&D sản phẩm và sự phân bố các nhà máy sản xuất tại 2 miền Nam - Bắc là những lợi thế của Công ty trong công tác bán hàng. Công ty thực hiện bán hàng theo 5 trụ bán hàng với gần 200 đại lý trên toàn quốc là những thuận lợi tiền đề để Công ty triển khai công tác kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo.  

dai-hoi-co-dong-2023-4.jpg

Ông Lê Đức Tài – Phó TGĐ công ty CP kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera trình bày báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã nghe báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, định hướng phát triển và công tác triển khai kế hoạch năm 2023 do ông Ông Nguyễn Minh Hiến – Thư ký Hội đồng Quản trị trình bày và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát năm 2022, phương hướng triển khai công tác kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng bản Kiểm soát trình bày.

Các cổ đông và các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận về kết quả thực hiện năm 2022. Những thuận lợi, khó khăn của thị trường và các giải pháp triển khai kế hoạch năm kinh doanh 2023.

Kết thúc đại hội, Đại hội đã thống nhất thông qua một số nội dung như sau:

  • Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
  • Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
  • Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
  • Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023
  • Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
  • Thông qua thu lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 2022 và dự kiến mức chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 2023
  • Thông qua công tác đầu tư và một số nội dung uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện.

Một số hình ảnh trong Đại hội:

CÔNG TY CP KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023